0

KA99F

SOTTILETTE 7 FETTE 200g ‘KRAFT’

12 NR. / Unità di vendita

Quantità minima di vendita: 1 CAR / 12 NR.

NR.
KRT
NR. / Unità di vendita

NEWSLETTER: Tieniti aggiornato sulle novità Foppa